Działalność międzynarodowa

Od lat zajmuje się także problematyką międzynarodową. Począwszy od r. 1990, realizowałem za granica dla TVP reportaże, głównie we Francji, ale dopiero w roku 2001, kiedy wyjechałem, by pracować w roli korespondenta zagranicznego TV Polsat w Brukseli (akredytacja przy KE nr P03,04;06/11998) oraz w Paryżu, sprawy międzynarodowe i problematyka europejska stały się dla mnie pierwszoplanowe. Dzięki temu, po powrocie do TVP w roku 2004 objąłem stanowisko szefa działu instytucjonalnego w Biurze Współpracy Międzynarodowej TVP (BWMiH TVP). Do moich obowiązków w TVP należało przede wszystkim budowanie strategii działania w sferze międzynarodowych kontaktów TVP z obcymi stacjami telewizyjnymi, z EBU oraz instytucjami podległymi Ministerstwu Spraw Zagranicznych (ambasady, konsulaty, organizacje polonijne), a także Ministerstwu Kultury.

W roku 2006 TVP wykorzystywała mnie także w roli „p.o. korespondenta” w Brukseli.

Będąc w Bruxelles, w roku 2006 przyjąłem propozycje pracy w roli producenta/dziennikarza Komisji Europejskiej i wszedłem do siedmioosobowego zespołu „niezależnych producentów” KE. W związku z tym w lutym 2007 złożyłem dymisję w TVP i od stycznia 2007 do maja 2010 roku pracowałem dla serwisu audio-wizualnego KE.

W latach 2001–2003 oraz 2007–2009 współpracowałem na stale z „Dziennikiem Polskim”, pełniąc funkcję jego korespondenta.

Od września 2007, na mocy decyzji zarządu SDP byłem reprezentantem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Brukseli.